RAIELUBA

Seda, kas puude langetamiseks on vaja luba või mitte, tuleb uurida kohaliku omavalitsuse haljastuse või heakorra eeskirjast. Omavalitsuste kaupa võib esineda erinevusi.

 

Kui tegemist on eraaiaga, mis pole kaitsealune objekt, siis riigi keskkonnaamet seda ei reguleeri. Sellisel juhul tasub pöörduda vastava piirkonna kohalikku omavalitsusse või tutvuda omavalitsuse vastava eeskirjaga.

 

Meie ettevõtte töötajad juhendavad teid konsultatsiooni käigus.

PROFESSIONAALNE PUUDE LANGETAMINE JA HOOLDUSPakume teenuseid puude korrastamisest ohtlike puude eemaldamiseni.