AOSEP19K249

OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE

Puud on suurepärane loodusvara, kuid suured puud, mis on hooldamata võivad kujutada märkimisväärset ohtu inimestele ja nende varale. Mitmed tegurid nagu ilmastik, haigused ja keskkonnamõjud võivad kahjustada puude tervist ja struktuuri. Probleemide lahendamiseks on oluline need tegurid tuvastada ja valida õige tegutsemisviis. Meie arboristidel on pikaaegsed kogemused ja oskused puude seisukorra hindamiseks ja vajadusel puude eemaldamiseks.

Kui puud ei ole võimalik otse langetada, siis kasutavad meie arboristid puu eemaldamiseks ronimistehnikat või korvtõstukit.

 

20190610_134115

KÄNDUDE FREESIMINE

Puude langetamise järgselt tekkinud kändude eemaldamiseks on kõige kiirem ja lihtsam viis need freesida.  Kändude freesimise tulemusel jääb auk, mille saab täita freesimisel tekkinud puidumultši või mullaga.

Viljapuude_lõikamine

PUUDE HOOLDUSLÕIKUSED

 Teostame puude hooldus-, kujundus- ja säilituslõikust. 

Puude hooldamine on oluline mitmel põhjusel. Esiteks aitab õige hooldamine ära hoida ohtlikke olukordi surnud, kahjustatud ja haigete okste eemaldamisega.
Teiseks, õige puuhooldus aitab ennetada puude haigusi suurendades õhuliikumist puude võrastikus muutes puud vastupidavamaks keskkonnamõjudele.
Kolmandaks õige hooldamisega saab parandada taimede kasvu ja kuju, õitsemist ja viljakandvust.  

Viljapuude hooldamiseks parim aeg on varakevad, sest pungade paisumiseni on veel aega ja temperatuurid on juba enam-vähem alla seitsme miinuskraadi. Viljapuid võib lõigata ka juulis-juunis. 

 

PROFESSIONAALNE PUUDE LANGETAMINE JA HOOLDUSPakume teenuseid puude korrastamisest ohtlike puude eemaldamiseni.